Praca w sektorze edukacji

praca-edukacja

Szkoły i przedszkola kojarzą się większości Polaków jako miejsca, w których można liczyć na stabilną pracę oraz dużo wolnego, co regularnie powraca przy okazji kolejnych przywilejów dla nauczycieli. Czego można się spodziewać decydując się na pracę w szkolnictwie?

 

Praca w przedszkolu

W polskich przedszkolach i żłobkach zatrudnia się osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie. Chodzi o pedagogikę przedszkolną, czasem także inne działy pedagogiki specjalnej jeśli do przedszkola będą również uczęszczać dzieci z określonymi dysfunkcjami. W wielu grupach pracują wychowawcy, jednak także w przedszkolu pojawiają się asystenci nauczyciela, którzy są odpowiedzialni za pomoc dzieciom i wspieranie nauczyciela, a czasem także za jego zastępowanie.

 

Praca w szkole

W zależności od rodzaju szkoły nauczyciel w niej uczący jest albo absolwentem pedagogiki wczesnoszkolnej (nauczanie w klasach początkowych) lub też jest nauczycielem konkretnego przedmiotu, który mógł ukończyć kierunek pedagogiczny lub też ukończył konkretny przedmiot na uczelni innej niż pedagogiczna, a swoje uprawnienia uzupełnił o odpowiedni kurs pedagogiczny. Coraz częściej nauczyciele w szkołach zatrudniani są jedynie na okres rozliczany jako rok szkolny, a w szkołach prywatnych i społecznych ich czas pracy obejmuje również dodatkowe zajęcia.

 

Wybierając pracę w szkole należy pamiętać, że kolejne roczniki są mniej liczne, zatem w perspektywie kilku najbliższych lat zapotrzebowanie na nauczycieli będzie maleć.