Zmiana kierunku po studiach licencjackich

Wprowadzony w ostatnich latach w Polsce system boloński, pozwala studentom na podejmowanie i kontynuowanie nauki na rożnych stopniach kształcenia. Dzięki niemu, dotychczasowe pięcioletnie studia podzielono na studia licencjackie i studia magisterskie. Podział ten panuje na wszystkich uczelniach, jakie ma do zaoferowania Wrocław i pozwala na dokładne zaplanowanie swojej ścieżki kariery zawodowej lub naukowej. Pozwala on, bowiem na całkowitą zmianę kierunku studiów pomiędzy studiami I a II stopnia. Continue reading